top of page

MALIN MÖTER CAMILLA

Camilla Mårtensen är Liberal politiker och ordförande för Skånes universitetssjukhus

I detta avsnittet pratar Malin och Camilla om sjukvårdens framtid.

  • Hur har Covid-19 påverkat sjukvården i Skåne?

  • Vad är de långsiktiga effekterna av pandemin?

  • Hur kommer digitaliseringen att påverka sjukvården?

  • Var går gränserna för det personliga ansvaret?

  • Hur ska vi kunna påverka den ojämlikhet som kan uppstå när mer ansvar faller på individen?

  • Tar vi hotet från antibiotikaresistens på allvar? 

Podcast: HTML Embed
bottom of page